Portfolio > Textiles and Ghosts

Testes, Testes, One, Two, Three....
Testes, Testes, One, Two, Three....
acrylic on canvas
22"20"
2014